خـوآبــ هـآیم گـآهـﮯ زیـبـآتر از زنـدگـﮯ ام مـﮯشونـد

کــآشـــ

گـآهـﮯ برآے هـَمـیـشـﮧ خـوابـــ مـﮯ مـآنـدم

هماننـد دیـشـَب...

خـوآبــ دیدم پوشیده از چادر سیاه ام..

در رآه کـربلا بـودم

در وآقـعـیـت شـُدنـﮯ نـیـست مـیـدآنـَم

امــــــّــــآ

مـَـن بـآ خـیـآل حـَـرَم زنـבگـﮯ مـﮯ کـُنـَـم

14842104931473367466511133_large.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: همه
[پنجشنبه 1395-10-23] [ 12:14:00 ب.ظ ]