دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!!

ولی ... هیچوقت نفهمیدند

کلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا !

یک هفته در تب ســـــــوخت . . .

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: سفرنامه اربعین
[چهارشنبه 1395-10-22] [ 07:37:00 ب.ظ ]