آیا اگر مهمانی یکی از اثاثیه های میزبانش را نجس کند، مطلع کردن میزبان واجب است؟

اطلاع دادن در غیر از خوردنی و آشامیدنی و ظرف های غذا، لازم نیست.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: احکام
[یکشنبه 1395-07-25] [ 02:57:00 ب.ظ ]